Colofon
Dizgood.nl
Deze website is een service van Dizgood.nl, een handelsmerk van Alienverse.
Newtonplein 53
2562 JX Den Haag
Nederland

E-Mail: info@dizgood.nl

Dizgood.nl is geregistreerd onder de naam Alienverse bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

KVK-nummer: 67610080
BTW-Nr: NL146275202B01De getoonde merken en logo’s zijn geregistreerde merken van Alienverse.